Dokumenty ke stažení

Výroční zpráva 2019

žádost o přijetí do MŠ

Vzor čestného prohlášení lékaře

Kritéria a opatření přijímacího řízení

Školní řád