Dokumenty ke stažení

Školní zralost

Desatero pro rodiče budoucích prvňáčků

Co připravit dítěti do školky

Adaptace dítěte v MŠ

Koncepce rozvoje MŠ

Rozpočtový výhled 2022 - 2025

Výroční zpráva 2021/2022

žádost o přijetí do MŠ

Vzor čestného prohlášení lékaře

Kritéria a opatření přijímacího řízení

Školní řád

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání