Dokumenty ke stažení

Školní zralost

Desatero pro rodiče budoucích prvňáčků

Co připravit dítěti do školky

Koncepční záměr MŠ

Rozpočet 2020

Rozpočtový výhled 2021 - 2023

Výroční zpráva 2020/2021

žádost o přijetí do MŠ

Vzor čestného prohlášení lékaře

Kritéria a opatření přijímacího řízení

Školní řád

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání