Projekty MŠ

ŠABLONY III - MŠ OHNIŠTANY

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017684 je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je zvýšení a zkvalitnění výuky v Mateřské škole, Ohnišťany. Celková výše podpory: 240 273 Kč

Projekt Mateřské školy Ohnišťany na školní rok 2019/2020 Školní rok s barvičkou

září – červená barva (jablíčka, šípek………..)

říjen – žlutá barva (hrušky, listí na stromech, sluníčko, blesky…….)

listopad – hnědá barva (spadané listí, ořechy, brambory……)

prosinec – bílá barva (sníh, vánoce, vločky sněhu……..)

leden – modrá barva (zima, led, obloha, mráz, voda………)

únor – barevný únor (všechny barvy, barvičky……)

březen – zelená barva (tráva, louka, stromy – keře – listí……)

duben – černá barva (čarodějnice, bouřky, mraky…..)

květen – růžová barva (květy stromů, keřů, kytičky na louce, na zahrádkách…………)

červen – barvy duhy (žlutá, oranžová, červená, zelená, modrá, indigo, fialová)

 • žlutá = slunce, sluneční svit
 • oranžová = mrkev, zdraví
 • červená = jahody, třešně, život
 • zelená = tráva, příroda
 • modrá = nebe, mraky, voda, moře, umění
 • indigo = přírodní barvy, harmonie
 • fialová = tajemno, mystika, meditace, duch

Celý školní rok budou prolínat barvy. Každý měsíc jiná. Jednotlivé integrované bloky v ŠVP budou přizpůsobené dané barvě. Výstupem z projektu Školní rok s barvičkou, bude akce pro rodiče a děti na školní zahradě v měsíci červnu – zahradní slavnost + loučení s předškoláky, která ponese název
„Léto s barvičkou“. Děti přijdou na slavnost barevně oblečeny – čím více barev, tím lépe. Proběhne vystoupení dětí, ve kterém nezapomeneme připomenout naučené barvičky.

Cílem projektu je naučit děti vnímat barvy kolem sebe, rozeznávat barvy a jejich odstíny, vnímat přírodu, jako barevný celek, vnímat všemi smysly. Učit se žít v souladu s přírodou.

„Se sokolem do života aneb svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“

Projekt mateřské školy ohnišťany  

Zapojili jsme se do projektu

 „Se sokolem do života aneb svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“

 

Projekt České obce sokolské, jež klade důraz na sportovní všestrannost pro celé věkové spektrum. Aktivity projektu kopírují RVP a zaměřují se nejen na rozvoj pohybové gramotnosti, ale i jemné motoriky, netradičních aktivit a oblastí poznání. Program je dělen do tří věkových skupin dle úrovně schopnosti dětí. Součástí jsou důmyslně sestavené pracovní materiály pro každou věkovou kategorii s přiměřeným počtem úkolů a náročnosti. Nejdůležitějším prvkem je motivace dětí k tomu, aby se naučily mít rády pohyb a vnímaly ho do budoucna jako běžnou součást života. Děti sportují, cvičí, hýbou se a vzdělávají. Proto jsou aktivity rozčleněny do pěti oblastí, v nichž dětem pomáhají jednotlivá zvířátka – kobylka Emilka, opička Hanička, ježeček Mareček, veverka Věruška, beruška Danuška.

Environmentální projekt Mateřské školy Ohnišťany Lesní království skřítka Dubínka

Pro školní rok 2020/2021 jsme pro děti zpracovali projekt, který povede k respektu k přírodě a k návykům správného chování v lese. Tento tematický projekt, lze využít v exteriéru i přímo v budově mateřské školy. Příběh děti provede zajímavou hrou k vytváření kladného vztahu k přírodě. Cíl je jasný, najít strážce lesa – lesního skřítka Dubínka. Environmentálním vzdělávacím projektem provází děti skřítek Dubínek. Prostřednictvím prožitkových činností je během vycházek učí v podnětném přírodním (především lesním) prostředí pozitivnímu vztahu k přírodě. Děti se seznamují s rostlinnou i živočišnou přírodou    a přicházejí na to, že spolu úzce souvisí. Zkoumáním a vlastními činnostmi získávají děti poznatky o lese, učí se vnímat přírodu všemi smysly a především jsou vedeny k ohleduplnému chování v lese. Poznatky získané prostřednictvím vlastních prožitků si děti rozvinou a upevní následnými činnostmi:

 • vyprávění příběhu o strážci lesa
 • hledání vzkazu od skřítka
 • jméno a adresa strážce lesa = děti vymyslí skřítkovi adresu
 • děti vymýšlí, jak se chovat v lese, co se už naučily
 • návštěvy v lese
 • děti zjistí, která zvířátka žijí v lese
 • hra na zvířátka
 • hledání broučka
 • hledání překvapení v obálce
 • děti hledají, co roste v lese
 • překážková dráha pro zvířátka
 • co do lesa nepatří
 • jakou barvu má les
 • nalezení skřítka Dubínka
 • hry s přírodninami
 • výtvarné a tvořivé činnosti „Umí ostružiny malovat?“
 • les ve školce

Vztah k přírodě u dětí nejlépe rozvineme prostřednictvím jejich praktických činností zkoumáním a pozorováním v přírodě, vlastními plnohodnotnými prožitky a osobním příkladem nás dospělých.