Projekty MŠ

Environmentální projekt Mateřské školy Ohnišťany Lesní království skřítka Dubínka

Pro školní rok 2020/2021 jsme pro děti zpracovali projekt, který povede k respektu k přírodě a k návykům správného chování v lese. Tento tematický projekt, lze využít v exteriéru i přímo v budově mateřské školy. Příběh děti provede zajímavou hrou k vytváření kladného vztahu k přírodě. Cíl je jasný, najít strážce lesa – lesního skřítka Dubínka. Environmentálním vzdělávacím projektem provází děti skřítek Dubínek. Prostřednictvím prožitkových činností je během vycházek učí v podnětném přírodním (především lesním) prostředí pozitivnímu vztahu k přírodě. Děti se seznamují s rostlinnou i živočišnou přírodou    a přicházejí na to, že spolu úzce souvisí. Zkoumáním a vlastními činnostmi získávají děti poznatky o lese, učí se vnímat přírodu všemi smysly a především jsou vedeny k ohleduplnému chování v lese. Poznatky získané prostřednictvím vlastních prožitků si děti rozvinou a upevní následnými činnostmi:

 • vyprávění příběhu o strážci lesa
 • hledání vzkazu od skřítka
 • jméno a adresa strážce lesa = děti vymyslí skřítkovi adresu
 • děti vymýšlí, jak se chovat v lese, co se už naučily
 • návštěvy v lese
 • děti zjistí, která zvířátka žijí v lese
 • hra na zvířátka
 • hledání broučka
 • hledání překvapení v obálce
 • děti hledají, co roste v lese
 • překážková dráha pro zvířátka
 • co do lesa nepatří
 • jakou barvu má les
 • nalezení skřítka Dubínka
 • hry s přírodninami
 • výtvarné a tvořivé činnosti „Umí ostružiny malovat?“
 • les ve školce

Vztah k přírodě u dětí nejlépe rozvineme prostřednictvím jejich praktických činností zkoumáním a pozorováním v přírodě, vlastními plnohodnotnými prožitky a osobním příkladem nás dospělých.