Projekty MŠ

Název projektu: Šablony IV - MŠ Ohnišťany

 

Příjemce dotace: Mateřská škola Sedmikráska Ohnišťany, příspěvková organizace

Název projektu: Šablony IV – MŠ Ohnišťany

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000815

Období realizace: 1. 9. 2022 – 31. 8. 2024

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci operačního programu Jan Amos Komenský prostřednictvím výzvy 02_22_002 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 380 935,- Kč hradíme následující aktivity:

Za subjekt MŠ

 • Školní asistent MŠ
 • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

 

Projekt mateřské školy sedmikráska ohnišťany, pro školní rok 2022/2023 Název projektu: „Naše zahrada“

Motto: „S přírodou jsme kamarádi, tu my máme nejvíc rádi“

Pro školní rok 2022/2023 jsme pro děti zpracovali projekt, který povede nadále k respektu k přírodě a k návykům správného chování tentokrát na naší školní zahradě. Tento tematický projekt, lze využít v exteriéru i přímo v budově mateřské školy. Příběh děti provede zajímavou hrou k vytváření kladného vztahu k přírodě. Cíl je jasný, najít skřítka školní zahrady – tajemného skřítka „Zahrádku“. Environmentálním vzdělávacím projektem provází děti skřítek „Zahrádka“. Prostřednictvím prožitkových smyslových činností je během pobytu na školní zahradě učí v podnětném přírodním (především zahradním) prostředí pozitivnímu vztahu k přírodě. Děti se seznamují s rostlinnou (nová bylinková zahrádka, záhonky pro děti) i živočišnou přírodou (broukoviště, hmyzí domečky) a přicházejí na to, že spolu úzce souvisí. Zkoumáním a vlastními činnostmi získávají děti poznatky o zahradě, učí se vnímat přírodu všemi smysly a především jsou vedeny k ohleduplnému chování v hmyzí říši a ke všem rostlinkám. Poznatky získané prostřednictvím vlastních prožitků si děti rozvinou a upevní následnými činnostmi:

 • vyprávění příběhu o strážci školní zahrady
 • hledání vzkazu od skřítka
 • jméno a adresa strážce zahrady = děti vymyslí skřítkovi adresu
 • děti vymýšlí, jak se chovat na školní zahradě, co se už naučily
 • návštěvy i další přírody = lesa, parků, luk
 • děti zjistí, jaký hmyz žije v trávě
 • hra na zahradníky
 • hledání broučka
 • hledání překvapení v obálce
 • děti hledají, co roste v trávě na školní zahradě (kytičky, bylinky)
 • překážková dráha pro hmyz
 • co na školní zahradu nepatří
 • jakou barvu má naše školní zahrada
 • nalezení skřítka „Zahrádky“
 • hry s přírodninami
 • výtvarné a tvořivé činnosti – kreslení a malování na kamínky……………..
 • zahrádka ve školce
 • procvičování paměti
 • smysl upevňování zdraví – zdravá strava, pobyt venku v přírodě, pohyb
 • ROZVÍJÍME SMYSLY DĚTÍ – pozorujeme školní zahradu, všechno živé, přivoníme si k bylinkám, ke všem rostlinkách, vnímáme vůni přírody. Slyšíme všechny zvuky školní zahrady – zpěv ptáků, bzučení hmyzu, foukání větru, ticho. Ohmatáme si všechny přírodniny na školní zahradě, pracujeme na svých školních zahrádkách, sázíme, sejeme, sklízíme, zaléváme. Prožíváme každý úspěch i neúspěch našeho pěstování. Učíme se prožitkem novému. Ochutnáváme vypěstované ovoce a zeleninu, ochutnáváme bylinky, zkoušíme vařit z bylinek a vypěstovaného ovoce a zeleniny. Recepty od maminky, od babičky – zapojení rodiny do projektu.

 

Vztah k přírodě u dětí nejlépe rozvineme prostřednictvím jejich praktických činností zkoumáním a pozorováním v přírodě, vlastními plnohodnotnými prožitky, vnímání přírody všemi smysly a osobním příkladem nás dospělých.