Projekt – Šablony IV – MŠ Ohnišťany

Příjemce dotace: Mateřská škola Sedmikráska Ohnišťany, příspěvková organizace
Název projektu: Šablony IV – MŠ Ohnišťany
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000815
Období realizace: 1. 9. 2022 – 31. 8. 2024

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci operačního programu Jan Amos Komenský prostřednictvím výzvy 02_22_002 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 380 935,- Kč hradíme následující aktivity:

Za subjekt MŠ

  • Školní asistent MŠ
  • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ